DTKM_038中文字幕

DTKM_038中文字幕

推之面色如珠,气盈之验。 果系可服芩连四物者,人必精神健旺,多暴怒,抑郁,言语、起居、动静一切有神,如此分处,用药庶不错误。

或伤[1]于食,而消导太过,则损胃脾之阳。少阴乃水火交会之区。

大凡阳虚阴盛之人,满身纯阴,虽现一切证形,如气喘气短,痰多咳嗽,不食嗜卧,面白唇青、午后、夜间发热,咽痛,腹痛泄泻,无故目赤,牙疼,腰痛膝冷,足软手弱,声低息微,脉时大时劲,或浮或空,或沉或细,种种不一。此证有寒极而缩者,宜温。

明是中宫转输精气机关失职,精气不输于肺,则肺痿生;精气不输于脉,则心痿生;精气不输于肉,则脾痿生;精气不输于脉,则心痿生;精气不输于肉,则脾痿生;精气不输于筋,则肝痿生;精气不输于骨,则肾痿生。 无外感者,可与人参白虎、凉膈散、大小承气之类。

近来市习,一见两手膀痛,每以五积散、流气饮,与夫羌活、荆、防、伸筋、舒筋草、苏木、灵仙、松节之类,亦多获效。呕吐与泄泻并行者,邪隔于中,上下俱病也。

或素喜辛燥醇酒椒姜,或素多忿怒暴戾,或素多淫欲,摇动相火,合水谷之湿,与脾之湿,流入下焦,时时下降,陆续不断,其形似带,故名之曰带。其要在寸口,百脉皆会于此。

Leave a Reply